Zdecydowana większość osób w Polsce to katolicy. Niektórzy bardziej praktykujący, zaś inni mniej. Dla bardzo wielu bardzo ważne jest uczestniczenie we mszy świętej. Msza święta odprawiana jest codziennie, przez cały rok, z wyjątkiem Wielkiego Piątku, kiedy tej mszy nie ma w kościołach na całym świecie. Ludzie wierzący głównie biorą udział w mszach świętych w różne święta i niedziele, ponieważ jest grupa osób, która regularnie, codziennie uczęszcza do kościoła na mszę. W kościołach katolickich mszę odprawia ksiądz. Msza jest podzielona na kilka części.

Ludzie w kościele odmawiają modlitwy, śpiewają psalmy i pieśni religijne, słuchają czytań jak również kazania oraz przystępują do Komunii. Najważniejsza Msza, która odprawiana jest w niedzielę nazywa się sumą parafialną. Podczas mszy zbierana jest też tak zwana ofiara na tacę, są to datki na różne wydatki związane z kościołem. Podczas mszy księdzu pomagają szafarze a także ministranci, czyli chłopcy, którzy zdecydowali się służyć przy ołtarzu. Ołtarz, to główne miejsce w kościele, z którego ksiądz odprawia całe nabożeństwo. Każda msza święta ma swoją formułę, której musi się trzymać odprawiający mszę. Msza kończy się błogosławieństwem, którego udziela ksiądz wszystkim wiernym, którzy są obecni w świątyni.

W niektórych kościołach tuż przed mszą istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi, żeby móc w pełni uczestniczyć we mszy, czyli móc przyjąć komunię świętą, a to jest możliwe jedynie w tym czasie, gdy jesteśmy bez grzechu.